Bibliografía

Found 108 results

2011
Serantes Caínzos JM. Astano: un estaleiro, unha vivencia. Fene (A Coruña): Concello de Fene; 2011.
Calo Lourido F. "Embarcacións das Rías Baixas ao fío dunha exposición." Asociación de Vecinos San Roque 13, 2011:49-51.
Calo Lourido F. "Léxico mariñeiro e dicionarios: xábegas, traineiras e outras verbas." Aunios. Asociación Cultural-Gastronómica PineirÓns 16, 2011:41-43.
Vázquez XM. O legado dos ribeiraos. Barcas do Minho; 2011.
2010
Calo Lourido F. "Léxico mariñeiro e dicionarios. Muelles e peiraos." Aunios. Asociación Cultural-Gastronómica PineirÓns 15, 2010:5-8.
Valdés Hansen F. Los Balleneros En Galicia: (siglos XIII Al XX). A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza; 2010. Galicia histórica.
Calo Lourido F. "Notas sobre o Campo do Boi e pintura en Santa María." Asociación de Vecinos San Roque 12, 2010:39-41.
Villoch Herrera JR. Tiempos de vela. A Coruña: Deputación Provincial; 2010.
2009
Calo Lourido F. "O Corpo Santo e o almirante Paio Gómez Chariño." Asociación de Vecinos San Roque 11, 2009:55-57.
Calo Lourido F. "Unha mostra de actividades corsarias." Aunios. Asociación Cultural-Gastronómica PineirÓns 14, 2009:16-18.
2008
García Suárez XF. A carpintería de ribeira e os estaleiros no Concello de Outes. Noia (A Coruña): Toxosoutos; 2008. Divulgación e ensaio (Toxosoutos).
Calo Lourido F. "Do mar artesanal dos mariñeiros ao mar globalizado dos burócratas." Ourense: Deputación Provincial de Ourense e Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo; 2008:.
Calo Lourido F. "Herdanzas e vendas dunha fomentadora de Beluso." Asociación de Vecinos San Roque 10, 2008:53-54.
Rodríguez Insua J. José Rodríguez Fernández: motores Ayón. Noia (A Coruña): Toxosoutos; 2008. Memoralia (Toxosoutos).
Calo Lourido F. "O patrimonio marítimo de Galicia, primeira potencia pesqueira europea." Santiago de Compostela: Xunta de Galicia. Consellería de Cultura e Deporte; 2008:.
2007