Ardentia nº 4

O mar tamén ten mulleres
VIII Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia...

A Sara, precebeira na Illa de Ons. Maria Victoria Moreno.
A Atalaia. Luís Rei. Páx. 3
VIII Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia. Ferrol, 5, 6, 7 e 8 de xullo de 2007. Arturo Loureiro / Bernardo Máiz / Club do Mar de Ferrol (Embarcacións Tradicionais).Páx. 4
Brest 2008. Fernando Piñeiro. Páx. 9
Realidade e perspectivas do traballo feminino no mundo do mar. Y. Zotes Tarrío / M. L. Chas Amil / C.S. Villasante. Páx. 10
Coa fortaleza dos cantís. Aquelas mulleres do mar de Ferrolterra e Ortegal. Esperanza Piñeiro de San Miguel / Andrés Gómez Blanco. Páx. 16
Unha vida entre peixe e salitre do mar da Arousa. Francisco Fernández Rei. Páx. 22
As barreiras teñen nome de muller. Dionísio Pereira. Páx. 30
As Xulianas de Bueu. Unha saga de subhastadoras de peixe. Lola Varela. Páx. 36
Sálvora: Illa das mulleres salvadoras. Luis Teira Paleón. Páx. 39
Mulheres do mar português. Ivone Baptista de Magalhães/ João Paulo Baptista. Páx. 43
Entre os penedos do Narla. Orlando Viveiro Veiga. Páx. 51
Bañistas labregas no mar galego de onte. Emilio Xosé Ínsua. Páx. 53
O rasto: A América dos que quedamos.(Memoria de Manuel Parada Mascato). Eduardo Parada. Amigos da Dorna Meca. Páx. 61
Un testemuño sobre as mulleres armadoras no mar galego. X.L.T. Páx. 68
A imaxe da muller nas cantigas do mar. Carme Hermida Gulías. Páx. 70
Letras na almadraba. "A mariñeira de Quilmas". Darío Xohán Cabana. Páx. 80
Sino de proa: Jacobo Barros e a épica da pesca de altura. Francisco Fernández Rei. Pax. 87
Sino de proa: Submarinos, naufraxios e instinto de supervivencia. EXIL. Páx. 88
Sino de proa: Versos con sabor a salitre. EXIL. Páx. 90
Pintoras do Mar: Balbina López Santos. Páx. 93