Ardentía nº 5

Proa a Muros!

A Atalaia. Luís Rei.Páx. 3
Proa a Muros! Manuel García Sendón. Páx. 5
Muros e o territorio. IX Encontro de embarcacións tradicionais. Francisco X. Fernández Naval. Páx. 9
A motora dos Canedos, a alma dun barco sempre vive. Moncho Bouzas. Páx. 14
Monte Louro, o monte dos milagres. José Luís Iglesias García, Manuel Chazo Cores. Páx. 17
Barcos de Muros (ca. s. XIX). Páx. 20
Ferrol, mar de amigos. Lois Rodríguez. Páx. 22
A arribada da FGCMF a Brest 08. Francisco Fernández Rei. Páx. 28
Raxó 1951. Retrato en cor dun tempo en branco e preto. Fotografías de Faustino Gómez Paz, Texto de Xaquín Agulla Gómez. Páx. 36
Os pailebotes no comercio marítimo de cabotaxe na Galicia de hai cen anos. Dionísio Pereira. Páx. 41
O xeito quere xeito. Memoria de José Manuel Parada Mascato. Manolo Parada e Eduardo Parada. Páx. 52
Artes tradicionais da pesca fluvial. Lois Ladra. Páx. 62
De redes, caneiros e outras historias. Orlando Viveiro. Páx. 68
O derradeiro arpoeiro galego. Manuel P. Rúa. Páx. 71
Letras na Almadraba. Antón Losada Diéguez. Páx. 76
Sobre o leste duro e outros ventos mareiros. (Bolinando no mar de Cabanillas). Luís Rei. Páx. 78
Pintores do mar: Abelardo Miguel. María Fidalgo Casares. Páx. 84
Sino de proa: Travesía pola Costa da Morte, entre a raxor e a augatinta. Francisco Fernández Rei. Páx. 90
Sino de proa: Monte Louro, de Luís Rei Núñez. Emilio X. Ínsua. Páx. 91
Sino de proa: Lecturas para navegantes. Sole Rei. Páx. 92