Ardentía nº 6

Se vas a Carril...
X Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia. Acolá están as illas...Cortegada, Ons, Sisargas, Arousa, insuas fluviais...

A Atalaia. Luís Rei. Páx. 5
A Plataforma para o Estatuto Jurídico das Embarcações históricas e tradicionais. Ivone Magalhães. Páx. 7
Carril 2011. Vinte anos recuperando patrimonio. Xunta directiva da Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial. Páx. 8
Cortegada. Marcelino Abuín. Páx. 10
A Illa de Ons, unha mestura de terra e mar. Celestino Pardellas de Blas. Páx. 22
Lendas, realidades e triunfos da Illa de Arousa. Susana Rial. Páx. 26
Se o vello Simbad volvese ás illas navegaría ata o norte de Galiza. Bernardo Máiz. Páx. 30
Ínsuas. Orlando Viveiro Veiga. Páx. 35
Planos e cartas. Páx. 39
Memorias do Salgueirón. Carmelo Parrado. Páx. 41
Massó ou a loita dun pobo. Santiago Pérez González-Arís. Páx. 44
O porto de San Cibrao (Cervo) ao longo da historia. Emilio Xosé Ínsua. Páx. 51
Naseiros. Manolo Parada e Eduardo Parada. Páx. 65
Ondas da irmandade. Memoria do asociacionismo mariñeiro sadense. Xavier Brisset Martín. Páx. 71
Daniel Pazó Vila. Rendido, desarmado, pero nunca vencido. José Manuel Rodríguez Crespo. Páx. 80
Crónicas muradás. Sole Rei. Páx. 85
Sino de Proa. E.X.I.L. Páx. 94