Transparencia

Segundo os principios recollidos na lei 19/2013 de 9 de decembro, de transparencia, acceso a información e bo goberno Culturmar pon a disposición dos interesados a seguinte información:

Acceso público
Información institucional
Culturmar a as asociacións integrantes
A Xunta Directiva

Información económica
2013
Axudas e subvencións
Contratos
Convenios
Orzamento

2014
Axudas e subvencións
Contratos
Memoria de actividades

2015
Axudas e subvencións
Convenios
Orzamento

Acceso restrinxido a membros
Actas das asembleas e Estatutos