Ardentía

 
Ardentía é unha Revista Galega de Cultura Marítima e Fluvial como consta na súa portada desde o seu primeiro número.

O obxectivo da revista é publicar traballos dentro do seu ámbito temático que teñán unha contrastada calidade e interese, e tentando que parte de cada número esté relacionado coa actualidade do tempo no que se pública.
 
 

Comité editorial
Dirección: Luís Rei
Consello de redacción: Francisco Fernández Rei, Ivone Baptista, Emilio X. Ínsua López e Dionísio Pereira.

Deseño e maquetación
Xabier Camba
 
 
ISSN: 1699-3128
 
Boletín de subscrición
 
Puntos de venda
 
Números publicados:
 

portada-ardentia1
 
portada-ardentia2
 
portada-ardentia3