Ardentia nº 1

O Patrimonio inmaterial. Especial Douarnenez 2004.

Os textos publicados na versión en papel están completos, pero algunhas imaxes foron eliminadas desta versión electrónica por cuestións técnicas, e todas as restantes están reproducidas a menor resolución da que realmente teñen na versión impresa para diminuir o tamaño dos arquivos.

Collendo corso. Xaquim Cuiñas. p.3
Atalaia. Luís Rei. p.4
Homenaxe aos Náufragos do "Bahía". p.6
Expedición a Douarnenez. p.8
Un Patrimonio común galego-Portugués. Asoc. "Ponte... nas ondas". p.12
Mâos do mar. Ivone Magalhâes. p.15
Alimentación, simboloxía e identidade. Martina Betanzos Baúlo. p.20
Imaxinario do Miño. Xosé Manuel Vázquez Rodríguez. p.23
Xoaquín Lourenzo e a cultura marítima. Emilio Xosé Ínsua. p.27
Estaleiros navais artesanais de madeira do Norte de Portugal. Sobrevivencia ou reconversâo. Joâo Baptista. p.33
Entrevista a Ramón Senande (Moncho da Maestra). Asociación Cultural "Canle" de Lira. p.40
Andisías e rutías: Mar de mar e mar de vento na Arousa e na Costa da Morte. Francisco Fernández Rei. p.47
Memorias de mar e cebola. Manuel P. Rúa. p.53
¿Por que en beiramar herdan a casa as mulleres? Xosé Ramón Mariño Ferro. p.60
Breves apuntamentos sobre a especificidade do home de mar. Francisco Calo Lourido. p.62
Morfoloxía e análise do sistema folclórico tradicional de Galicia. Alberto Barreiro Docampo "Warren". p.66
A sociabilidade mariñeira. Asociacionismo e distribución da pesca na beiramar galega Dionísio Pereira. p.70
Pintores do mar: Eduardo Baamonde. p.77