Ardentia nº 3

Pódese descarregar un pdf co contido completo da revista (22 MB) ou cada artigo por separado no seguinte sumario

Un mar de memorias
O barco da memoria. Eduardo Blanco Amor, fotógrafo do mar. Crónica do VII Encontro...

Atalaia. Luís Rei. Páx. 3
O barco da memoria. Dionísio Pereira. Páx. 4
Blanco-Amor, fotógrafo do mar. Etnográfico Mascato. Páx. 1
Auga e Fotografía. Carlos Lema. Páx. 17
Historia de vida, historia debida. Manuel P. Rúa. Páx. 1
Bolinando para socializar o patrimonio marítimo e fluvial. Crónica do VII Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia. Francisco Fernández Rei. Páx. 24
O barrio mariñeiro de San Tomé do Mar. O urbanismo na 1ª metade do século XX. Martina Betanzos. Páx. 31
Construccións marítimas da primeira industrialización. Da salga á conserva. Do legado patrimonial a novos usos en activación. Toni García. Páx. 35
Toponimia marítima e fluvial desde o Miño a Panxón: "Fillo de fías ao pe de cabo de vicos, mar de
prajetas" e outros mil catrocentos hidrónimos.
Roberto Rodríguez Álvarez / Xosé Lois Vilar Pedreira. Páx. 41
Pesqueiras do mar: As cambôas de Carreço. Ivone Baptista de Magalháes/ Joao Paulo Baptista. Páx. 55
Os barqueiros de Cela. Orlando Viveiro Veiga. Páx. 60
O Ulla, río de "patifas" e "baleiros". Emilio Xosé Ínsua. Páx. 63
"O novenario", a anguía comunitaria do lago de Carucedo (O Bierzo). Onofre Sabaté. Páx. 74
Staffan Mörling, o sueco de Beluso que dignificou os barcos dos pobres. Francisco Fernández Rei. Páx. 76
Letras na almadraba: "Axúdate" e "A illa milagreira" de Manuel Lugrís Freire. Páx. 80
Sino de proa: Un veleiro incansábel: "Derrota e singraduras do Joaquín Vieta" de Xosé Agrelo Hermo. Exil
A riqueza da lingua popular e mariñeira:"Unha maré de palabras (Contribución ao léxico do Morrazo)" Varios autores. Exil
Manda o peixe: "Follas do bacallau" de Xabier Paz. Lino Prieto. Páx. 85
Pintores do Mar: Ernesto Goday. X. A. Pillado Silvoso. Páx. 90
Obituario. Páx. 96