Carpintería de ribeira, patrimonio flotante e desenvolvemento local. Conferencia

Ofrecémosvos o texto da conferencia Carpintería de ribeira, patrimonio flotante e desenvolvemento local que dou Dionisio Pereira no marco das I Xornadas de Traballo da Asociación Galega de Carpintería de Ribeira. “Un Mar de Madeira”.
Neste traballo o punto de vista vai mais alá da actividade meramente productiva, para estudiar a situación do sector desde o punto de vista do patrimonio e sobre todo das posibilidades da carpintería de ribeira como motor de desenvolvemento local.
Agradecemos ao autor a autorización para poder difundir aquí este traballo.

Etiquetas