XII Copa Balbina de Embarcacións Tradicionais a Vela. Perbes 1ª Regata.