XXIV Concentración de Embarcacións tradición así de Combarro-Poio