Documentos de Adhesión:

Os documentos que deben achegar xunto coa solicitude son:

Solicitude de admisión

Domiciliación bancaria

Aval

  • A solicitude deberá cursarse a secretaria@culturmar.org indicando un telefóno de contacto e mail.
  • Tódolos documentos de solicitude, aval e domiciliación terán que achegarse electronicamente coa sinatura dixital ou orixinail enviado ao apto. de correos nº38 36630 Cambados.
  • Recordamos que a adhesión será aprobada pola asemblea xeral en todo caso  sempre apadriñada por un membro de culturmar, e despois dun período de espera de arredor de 6 meses.

A cota anual de socio é de 100 €.