Eventos
Folio
Nome da embarcación
Eslora do casco (metros)
Calado (metros)
Ten Bauprés
Peso (toneladas)
Tipo de aparello
Ano de construción
Material do barco
Motor
Tipoloxía do barco
Nome da nova tipoloxía
Historia
Imaxe
Portos
Nome do novo porto
Asociación
Responsable da embarcación
Número de tripulantes
Día de acceso
Hora da chegada (aproximado)
Teléfono de aviso urxente
Email do responsable
Acepto os termos

Todas as embarcacións inscritas, obrigatoriamente teñen que: -estar ao día nos seguros que lles correspondan/ -ter a bordo os medios de auxilio e salvamento que necesiten por lei/ -ter aboias de defensa para os amarres e o material necesario para o fondeo/ -cumprir o plan de navegación que estableza a Comisión de Navegación e que diariamente se marcará na reunión de patróns/ -amarrar ou fondear unicamente no lugar que a organización do XIV Encontro asigne. Ao realizar esta inscrición acepto as normas anteriormente indicadas e comprométome a cumprilas