O proxecto Mar de Velas nace como proxecto de cooperación dos GALP de Muros, Arousa, Pontevedra e Sada-Coruña, co obxectivo de deseñar unha rede de Mariñas e de Navegación Tradicional que sirva de sustento á preservación e divulgación da cultura mariñeira e do patrimonio marítimo.

Desenvólvese en dúas anualidades (2018-2019), co financiamento dos fondos europeos FEMP a través da Consellaría do Mar. Os traballos correspondentes á primeira anualidade están xa moi avanzados e producindo os primeiros resultados.

Tras a celebración de diversas reunións por áreas xeográficas e de talleres participativos, elaborouse unha diagnose na que se fixaron as debilidades, ameazas, fortalezas e oportunidades que ten o movemento pola preservación do patrimonio marítimo e fluvial, e concluirá antes de finalizar o ano co documento base no que se deseñará o modelo de creación e xestión das Mariñas Tradicionais, e o modelo de Rede de Mariñas Tradicionais.

O seguinte porto desta singladura terá lugar o vindeiro luns 29 de outubro en Combarro, onde se celebrará un novo taller participativo para dscutir o documento final desta primiera fase.

O vindeiro ano ocuparémonos de deseñar un modelo estratéxico para a creación dunha rede de navegación tradicional.

Ligazóns de interese:

Plan de comunicación

Diagnose

Modelo de xestión

Rede de mariñas

1º Taller Participativo