A FGCMF no Faro de Vigo


Houbo cambios na directiva da asociación do Grove, pero o presidente segue a ser Lino Prieto.
Actualización: na edición de Arousa do 27 de marzo recóllese información sobre a última asamblea da Federación.