A innovación nos oficios do mar. Exposición

Na Aixola, en Marín, está aberta a exposición A innovación nos oficios do mar. Organizada polo CETMAR, que forma parte do proxecto “Galicia e as ciencias do Mar”, coordinado polo CETMAR e financiado pola dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación da Consellería de Economía e Industria.
O proxecto “Galicia e as ciencias do Mar” ten entre os seus obxectivos difundir o coñecemento das ciencias do mar e das súas aplicacións. Esta iniciativa de divulgación do CETMAR ofertou tamén actividades aos centros de ensino de Galicia a través da súa web que permite acceder a unha selección de recursos didácticos para explicar as ciencias do mar.
O horario da exposición é de 09:00 a 14:00 e de luns a xoves de 16:00 a 19:00 e estará aberta ata o día 20 de novembro.