Actualizadas as actas das asambleas

Na páxina de Actas están disponibles as do ano 2007, excepto as últimas, que tiveron lugar o día 29 de decembro pasado.
Volveremos a enviar por correo o contrasinal de acceso a cada colectivo.