AMONAGA: asociación de modelistas navais de Galicia

Acaba de crearse a Asociación de modelistas navais de Galicia AMONAGA. Xa dispón dun completo web con información sobre as actividades da asociación, barcos, lugares de navegación, etc.
Desexámoslle longa e fructífera vida.