As redeiras en perigo polo intrusismo


No web da Federación Galega de Redeiras Artesás podedes ver a campaña de denuncia do intrusismo que están a levar adiante.
A existencia de moitas persoas que fan traballos de redeiras de forma non regulada está a supoñer o perigo de desaparición deste oficio como tal xa que o soldo medio non chega ao salario mínimo interprofesional.