Asamblea Xeral da FGCMF

Día: 28 outubro 2006
Hora: 1ª Convocatoria: 17,00
2ª Convocatoria: 17,30

Lugar: Sede da Federación, Avda. de Galicia (Antigua Comandancia de Marina) en Cambados

Orde do Día:

1º Lectura e Aprobación si procede da Acta anterior.
2º Autorización a Xunta Directiva para a contratación de persóal pola FGCMF.
3º Convocatoria proxectos Barrié de la Maza
4º Ratificación de proposta de candidatura de Ferrol como sede dos VIII Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia.
4º Rogos e preguntas.

Un comentario sobre “Asamblea Xeral da FGCMF

  1. A DATA DA ASAMBLEA MODIFICASE:

    Día: Venres 08
    Hora: 19,30 1ª Convocatoria
    20,00 2ª Convocatoria.

Comments are closed.