Asamblea Xeral Ordinaria da FGCMF

O dia 30 de setembro na sede da FGCMF (antiga Comandancia de Cambados) as 17:00 en primeira convocatoria e as 17:30 en segunda.

Orde do Día:

1. Informe de situación económica
2. Informe de Xestións.
3. Resumen da Tempada
4. Seguros. Informe
5. VIII Encontro de E.T. de Galicia
6. Brest 2008. Galicia Invitada de Honra.
7. Participación no Salón Nautico de Barcelona.
8. Exposición de proxecto. Fundación Pailebote
9. Rogos e preguntas.