Asambleas Xeral Ordinaria e Extraordinaria

Convocatoria Asamblea Xeral Ordinaria

Día 29 de decembro 2007
1ª Convocatoria 17,00
2ª Convocatoria 17,30
Lugar: Sede da FGCMF ou alternativamente en en función da asistencia Local Sociedade Cultural de Cambados.

Orde do día.

1. Lectura e Aprobación, se procede, de Actas Anteriores
2. Estado de Contas
3. Informe de Xestión Xunta Directiva
4. Orzamento 2.008. Proposta.
5. Calendario 2.008. Propostas
6. Brest 2.008
7. Apoio da candidatura da TORRE DE HERCULES como Patrimonio da Humanidade.
8. Apoio da candidatura da TRADICION ORAL GALEGO-PORTUGUESA como
Patrimonio da Humanidade.
9. Recoñecemento de agradecemento pola laboura desenvolvida polo Instituto Hidográfico portugués, polo seu papel informador na crise do Prestige.
10. Asuntos Varios.
11. Rogos e Preguntas

Convocatoria Asamblea Xeral Extraordinaria.

Día 29 de decembro 2007
1ª Convocatoria 19,00
2ª Convocatoria 19,30
Lugar: Sede da FGCMF ou alternativamente en función da asistencia Local Sociedade Cultural de Cambados.

Orde do día.
Punto único:Elección nova Xunta Directiva.