Boletín nº 27 de European Maritime Heritage

Acaba de publicarse o número 27 do Boletín de European Maritime Heritage. Neste número ademais de informar brevemente dos traballos do Comité Executivo, hai un artigo sobre a Brazzera, un barco croata de cabotaxe, e outras informacións de interese.

Etiquetas