ENCONTRO DE EMBARCACIONS TRADICIONAIS MUROS MIRA O MAR BOTE DE RIBADEO DE BOUZAS