Conclusións e materiais das Xornadas sobre a Estratexia Marítima para o Arco Atlántico

Xa son públicos os materiais das pasadas xornadas Retos e oportunidades para as embarcacións patrimoniais no cadro da Estratexia Marítima para o Arco Atlántico 2014-20, organizada pola FGCMF, coa colaboración e patrocinio da Consellería do Medio Rural e do Mar e no marco das accións do proxecto Nautismo Espazo Atlántico (NEA2).

Das ponencias e do falado na Mesa redonda extraeuse unha idea principal: temos que facer lobby. O traballo feito todos estos anos por diferentes organismos e asociacións pode render un froito maior se somos capaces de artellar unhas liñas de acción coordinadas e que fagan chegar ás institucións a petición de marcos normativos adecuados e liñas de financiamento para sostelos. Dado que cada vez máis o campo de xogo é a Unión Europea, é importante facer chegar a nosa voz ás institucións comunitarias, como o Parlamento Europeo, onde é posible conseguir apoios para o sostenemento do patrimonio marítimo e fluvial.

As conclusións poden resumirse en:

  • Facer lobby
  • Aproveitar experiencias dos proxectos e estudos abordados anteriormente
  • Liderar Grupo de traballo Cultura e Turismo no Arco Atlántico
  • A construción naval en madeira, unha actividade económica con saber facer tradicional e non unha actividade etnográfica
  • Harmonizar criterios de escolla das EIP’s
  • Promover estudos tipolóxicos
  • Implicar ás Universidades
  • Promover titulación específica en embarcacións tradicionais adicadas á pasaxe

Como propostas de futuro considerouse a máis significativa a de activar de novo a Comisión para o recoñecemento das Embarcacións de Interese Patrimonial
como mecanismo para promover a harmonización de criterios para as EIP, os estudios tipolóxicos e a capacitación profesional para as tripulacións de EIP que se adiquen ao pasaxe.

Estes temas puxeronse en común e foron debatidos pola tarde nunha mesa que reuniu a técnicos das deputacións de Pontevedra e A Coruña, das Consellerías de Cultura e Educación e Medio Rural e do Mar, da Dirección Xeral de Mariña Mercante, da Asociación Galega de Carpinteiros de Ribeira, da Secretaría Xeral de Turismo, do Colexio de Enxeñeiros Navais e da propia Federación. Ao remate da Mesa houbo unhas interesantes intervencións do público asistente.

Recomendamos unha lectura demorada e visionado destes materiais porque neles está moito do que vai ser significativo para o patrimonio marítimo e fluvial nos vindeiros anos, especialmente no que respeta a UE no periodo 2014-2020.

Os materiais das Xornadas son:

3 cometarios sobre “Conclusións e materiais das Xornadas sobre a Estratexia Marítima para o Arco Atlántico

Comments are closed.