Covocatoria de subvencións da Deputación da Coruña

Ata o día 20 de Xaneiro de 2006 está aberto o prazo de presentación de solicitudes de subvencións para entidades e asociacións, especificamente:

  • Programas de apoio á cultura e ó asociacionismo vecinal
  • Programas de apoio ó deporte xeral e federado
  • Programas de promoción económica

É unha oportunidade para os colectivos desa provincia, xa que a subvención vai do 20 ao 80 por cento dos proxectos.