Difunde o X Encontro

Precisamos que todos os que apoien o Encontro fagan o posible e o imposible por anuncialo. Propoñémosvos:

  • Banners: no web do Encontro hai unha páxina de banners de diferentes tamaños e formas que poderedes usar libremente.
  • Facebook: difundir o web e as noticias do X Encontro
  • Twitter: difundir o web e as noticias do X Encontro. Usar o hashtag #XEncontro
  • Correo: enviar un correo a todos os teus colegas.
  • Foros: invitar aos membros dos foros de noticias / náutica / fotografía / modelismo / musica / artesanía nos que participes a asistir ao Encontro. Difundir noticias en positivo sobre o Encontro
  • Mobil: mensaxe sobre o Encontro