Entrevista a Cesar Bedoya, patrón do Ría de Ferrol


No número 485 de Nordesía, suplemento do Diario de Ferrol, publicouse o pasado domingo 15 de xuño unha ampla e interesante entrevista con Cesar Bedoya, do Clube do Mar de Ferrol.
Nesta entrevista Bedoya explica o nacemento do seu barco, o Ría de Ferrol, fala da situación da náutica tradicional na zona de Ferrol e en Galicia, e do estado da ría de Ferrol.

2 cometarios sobre “Entrevista a Cesar Bedoya, patrón do Ría de Ferrol

  1. É o home sombra, ese clavapuntas impenitente por seña da nai natureza, facedor do desfeito. Incorrexible pequeno pero peitudo. Na súa faciana o seu coraxe da súa profesión o impalpable pero notorio, das súas teimas o palpable e meritorio.

    Mais paus adiante Bedoyas das nosas costas.

Comments are closed.