Estamos de obras

Estamos a actualizar o motor do noso web. Neste momento xa podedes ver que hai pequenos cambios. Disculpade os problemas que poidan aparecer no proceso pero é importante facer este cambio para ir facendo sitio para o VIII Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia, Ferrol2007.
Agradeceríamos que nos informásedes de calquer anomalía, ou nos désedes opinións sobre o web para poder melloralo.