Galicia e as Ciencias do mar. Concurso


O Centro Tecnolóxico do Mar – Fundación CETMAR convoca Galicia e as Ciencias do mar, un concurso de experimentos para explicar as ciencias do mar de xeito divertido. O concurso está dirixido aos estudiantes e docentes de centros de ensino primario e secundario de Galicia.

Os participantes presentaránse en grupos de catro persoas; cada grupo contará cunha persoa adulta (profesor/divulgador/formador) e tres estudiantes de primaria ou secundaria. Estableceránse dúas categorías: primaria e secundaria.