Inaugurada unha biblioteca sobre temas marítimos en Boiro

Por iniciativa da Agrupación de Mexilloeiros “A Boirense” acaba de ser inaugurada unha biblioteca dirixida aos asociados, familias e empregados da Agrupación co obxectivo de mellorar a súa formación en temas pesqueiros.
A biblioteca contou coa axuda económica da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos.