Inventario do Patrimonio Fluvial

O proxecto de Inventario e estudio das infraestruturas tradicionais de carácter hidráulico-industrial de Galicia está por rematar a final deste ano e ten catalogados xa 1200 elementos, 150 dos cales vanse estudiar pormenorizadamente a causa das súas características.
Non está claro que o inventario inclua todo tipo de infraestructuras dos rios, por exemplo as pesqueiras, polo que haberá que agardar a que se publique para ver o alcance do proxecto.
Augas de Galicia, promotora da iniciativa, terá en conta o inventario para posteriormente elaborar proxectos de posta en valor das instalacións seleccionadas.
Noticia no Faro de Vigo