Máis navegación no día de Galicia

Van máis fotos da exhibición dos nosos barcos. A explicación de porque hai tan poucos barcos doutros sitios é porque os barcos galegos navegaban dentro do límite do porto para que a xente poidese ver ben os barcos e as maniobras no momento en que esa zona era case exclusivamente para nos.


Este era o público nun dos muelles mentras os nosos barcos facían a exhibición.

Van máis fotos da exhibición dos nosos barcos. A explicación de porque hai tan poucos barcos doutros sitios é porque os barcos galegos navegaban dentro do límite do porto para que a xente poidese ver ben os barcos e as maniobras no momento en que esa zona era case exclusivamente para nos.