Nabeira en Cangas

O proxecto Nabeira chega a Cangas o vindeiro domingo 13 de maio.
Estará situado no Paseo de Rodeira, fronte á Casa da Cultura