Navegación de “altura” no Día de Galicia

Logo da exhibición dentro do porto os nosos barcos sairon a navegar por fora ainda que sempre perto do porto para que o público poidese velos.


O Hidria II tamén saíu ao mar

A Cancalaise (unha bisquine) tras da Peza de Rabo

Para darse unha idea dos barcos no mar pinchade sobre esta foto.

Logo da exhibición dentro do porto os nosos barcos sairon a navegar por fora ainda que sempre perto do porto para que o público poidese velos.

Un comentario sobre “Navegación de “altura” no Día de Galicia

Comments are closed.