Novas conversas con Atlante . Exposición

Dentro do Outono Fotográfico está aberta no Aquarium Finisterrae ata o 17 de xaneiro a exposición colectiva Novas conversas con Atlante.
Está composta por 58 fotografias de 40 x 60 con obra de: Xosé Abad, Miguel Harguindey, Xacobe Meléndrez Fassbender, Sandra G. Rey, Paco Rocha e Xosé Teiga, comisariada por Xacobe Meléndrez, fai unha reflexión sobre o estado actual do movemento social e ambientalista xerado polo afundimento do Prestige hai 8 anos.
A foto de arriba é de Sandra G Rey.