Octávio Lixa Filgueiras: Arquitecto de Culturas Marítimas. Libro


O vindeiro 28 de novembro ás 18:00 h vaise presentar no Museu Marítimo de Ílhavo o libro Octávio Lixa Filgueiras: Arquitecto de Culturas Marítimas, coordinado por Álvaro Garrido e Francisco Alves.
Este libro recolle os textos do Coloquio que co mesmo nome se organizou ao redor a figura do arquitecto Octávio Lixa Filgueiras, un dos maiores estudiosos da cultura marítima portuguesa.
(Vía Caxinas a freguesia)