Pagar os rescates… e os rastrexos.

Nun recente decreto publícanse os prezos que terán que pagar as persoas que activen ou disfruten da “actuación dos equipos de coordinación e intervención propios e concertados da Consellería do Medio Rural e do Mar, por requirimento dos/das interesados/as ou ben de oficio por razóns de seguridade pública e sempre que a prestación do servizo redunde en beneficio do suxeito pasivo
Recomendamos unha lectura con detalle do decreto porque afecta á práctica da navegación tradicional, e porque en caso de ser activados os medios públicos os custos poden ser altos en función de que medios interveñan.