Paraules de mar


Via El mar és el camí enterámonos que está disponible para consulta a obra Paraules de mar. un recull terminològic de navegació tradicional. Feito por Jordi Salvador, presidente de La mar d’Amics, coa colaboración de Gloria Mauri, recolle 1590 termos náuticos cataláns referidos a navegación tradicional, coa particularidade de estar acompañados por 374 fotografias actuais para ilustrar algúns dos termos.
Esta obra tamén se publica en papel ao prezo de 15 euros e pode ser adquirida a través da páxina mencionada.