Purro está en solo público

O taller de Purro, o estaleiro da Banda do Rio en Bueu, está en solo público, de Costas, segundo un informe da Secretaria Municipal de Bueu.
Unha vez aclarada a titularidade do solar, é de esperar que se axilicen os traballos para recuperar este estaleiro, logo da polémica sobre o destino final para esta instalación.
A noticia no Faro de Vigo