Recomendacións para o acceso ao patrimonio moble de Galicia

O Consello da Cultura Galega ven de aprobar as Recomendacións para o acceso ao patrimonio moble de Galicia. Este tipo de patrimonio sufre as condicións derivadas da atomización da propiedade, con gran parte en mas privadas ou nas de pequenas institucións con pouca capacidade para mellorar a súa difusión.

As Recomendacións son un traballo completo e complexo que hai que ler demoradamente, nelas está moito do que hai que facer para que o patrimonio moble, entre el o marítimo e fluvial, chegue a todas as persoas, incluídas as que no futuro se preocupen e ocupen del.

Todas as propostas das Recomendacións son importantes para o patrimonio marítimo e fluvial, pero queremos suliñar algúns aspectos concretos: