Tamén veñen barcos de Portugal


Están inscritos 6 barcos de Portugal no IX Encontro, cunha boa representación de tipoloxías e zonas, desde o norte coas catraias Baltazar, Briosa e Santa Maria dos Anjos, e o carocho Corvo ata o sur cos catraios do Tejo Vela Latina e Jorge Martins.
Na foto de arriba podedes ver a Briosa e a Nsa Sra. dos Anjos (1ª e 4ª pola esquerda) no recente Encontro de Vila do Conde.