V Encontro de Embarcacións Tradicionais de Moaña

Os amigos de Sueste enviannos a folla de inscrición para o seu V Encontro e comunicannos que hai un pequeno cambio na localización do evento.
Este ano vai ter lugar no peirao da Mosqueira, entre o peirao do Con e o peirao de pasaxeiros, ao lado do Porto Deportivo de Moaña.

Os amigos de Sueste enviannos a folla de inscrición para o seu V Encontro e comunicannos que hai un pequeno cambio na localización do evento.
Este ano vai ter lugar no peirao da Mosqueira, entre o peirao do Con e o peirao de pasaxeiros, ao lado do Porto Deportivo de Moaña.