XI Concentración de Embarcacións Tradicionais en Combarro

A partir do día 26 e ata o 28 de Agosto vai ter lugar a XI Concentración de Embarcacións Tradicionais en Combarro, formando parte da Festa do Mar 05. Para máis información pode consultarse a web do Concello de Poio, onde tamén se pode baixar unha folla de inscrición para os barcos que queiran asistir.
Como nota a destacar, a xente que o desexe poderá sair nos barcos, inscribíndose nos mesmos barcos.