Estudo paramétrico

INTRODUCIÓN | A DORNA | A GAMELA | O GALEÓN | ANEXOS: | DORNA DE CALIME| DORNA DE TOPE | GAMELA GUARDESA | GAMELA CORUXEIRA | GALEÓN | FICHAS DE CAMPO