Ardentía é unha Revista Galega de Cultura Marítima e Fluvial como consta na portada desde o seu primeiro número.
O obxectivo da revista é publicar traballos dentro do seu ámbito temático que teñan unha contrastada calidade e interese, e tentando que parte de cada número estea relacionado coa actualidade do tempo no que se pública. Normalmente publicase de xeito bianual o ano que se celebra o Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia, e do que soe publicar material sobre o porto que o acolle.

Non atopamos nada.

Parece que non atopamos o que está a buscar. Probe a utilizar o noso buscador.