Segundo os principios recollidos na lei 19/2013 de 9 de decembro, de transparencia, acceso a información e bo goberno, Culturmar pon a disposición dos interesados a seguinte información:

Información institucional

Estatutos

Culturmar a as asociacións integrantes

Composición da Xunta Directiva 2020

Información económica

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

XIV Encontro A Guarda:

Area Privada