Segundo os principios recollidos na lei 19/2013 de 9 de decembro, de transparencia, acceso a información e bo goberno, Culturmar pon a disposición dos interesados a seguinte información:

Información institucional

Estatutos

Culturmar a as asociacións integrantes

Composición da Xunta Directiva 2018

Información económica

2013
Axudas e subvencións
Contratos
Convenios
Orzamento

2014
Axudas e subvencións
Contratos
Orzamento
Memoria de actividades

2015
Axudas e subvencións
Convenios
Orzamento
Memoria de actividades

2016
Axudas e subvencións
Orzamento
Memoria de actividades

2017
Axudas e subvencións
Convenios
Orzamento

Area Privada