O Apupo é un boletín gratuíto editado en papel onde se recollen as novidades relacionadas coa actividade da Federación así como dos seus colectivos membros. Este voceiro foi publicado con certa periodicidade ata xuño do ano 2009, momento en que viu a luz o número 17, último ata a data.
A edición deste boletín viuse suplida pola cada día máis activa web, plataforma que toma o relevo na transmisión de novidades, anuncios, artigos e outros documentos que se viñan publicando no Apupo.

Apupo 17

Máis info

Apupo 16

Máis info

Apupo 15

Máis info

Apupo 14

Máis info

Apupo 13

Máis info

Apupo 12

Máis info

Apupo 11

Máis info

Apupo 10

Máis info

Apupo 9

Máis info

Apupo 8

Máis info

Apupo 7

Máis info

Apupo 6

Máis info