Ardentía é unha Revista Galega de Cultura Marítima e Fluvial como consta na portada desde o seu primeiro número.
O obxectivo da revista é publicar traballos dentro do seu ámbito temático que teñan unha contrastada calidade e interese, e tentando que parte de cada número estea relacionado coa actualidade do tempo no que se pública. Normalmente publicase de xeito bianual o ano que se celebra o Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia, e do que soe publicar material sobre o porto que o acolle.

Nova Ardentía 11

Portada da
Máis info

Nova Ardentía 10

Máis info

Nova Ardentía 9

Máis info

Ardentia 8

Máis info

Ardentia 7

Máis info

Ardentia 6

Máis info

Ardentia 5

Máis info

Ardentia 4

Máis info

Ardentia 3

Máis info

Ardentia 2

Máis info

Ardentía 1

Máis info