O mar o barco e máis nos, os inicios da federación

Nesta exposición móstranse, por unha banda -nos 6 primeiros paneis- as motivacións que deron pé á creación da Federación mediante citas literarias e imaxes relacionadas; por outra banda – nos 8 paneis seguintes- os 10 primeiros anos de vida da Federación, salientando as cuestións máis importantes de cada ano mediante imaxes acompañadas por un texto.

 • Número de paneis: 14
 • Formato: Lona enrollable
 • Peso dos paneis: 0,5 kg c/u aproximadamente
 • Soporte dos paneis: Alleo
 • Apto para: Interior

Galeria de imaxes

  DATOS DA EXPOSICIÓN

  Data de inicio *

  DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE

  Data prevista de recollida *