O mar o barco e máis nos, os inicios da federación

Nesta exposición móstranse, por unha banda -nos 6 primeiros paneis- as motivacións que deron pé á creación da Federación mediante citas literarias e imaxes relacionadas; por outra banda – nos 8 paneis seguintes- os 10 primeiros anos de vida da Federación, salientando as cuestións máis importantes de cada ano mediante imaxes acompañadas por un texto.

  • Número de paneis: 14
  • Formato: Lona enrollable
  • Peso dos paneis: 0,5 kg c/u aproximadamente
  • Soporte dos paneis: Alleo
  • Apto para: Interior

Galeria de imaxes

DATOS DA EXPOSICIÓN

Data de inicio *

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE

Data prevista de recollida *